Kristiansand Handelsstands Sangforening

I over 150 år  har mannskoret KHSF stått på Børs-trappa i Kristiansand på 17.mai og sunget

"Ja vi elsker dette landet"

og det skal vi fortsette med.


KHSF sponses av: 

KHSF fra 1856

Kristiansand Handelsstands Sangforening, stiftet i 1856, er en institusjon som i mange deler gjenspeiler mye av Kristiansands historie gjenom tiden. Det hele beynte med en annonse i  Christiansands Ffterretning og Adressekontores Efterretninger den 28.mai 1856 med følgende ordlyd:

 

"Se her!

Deltakere i den paatenkte Sangverening vill behage at møde hos Jakob Falk kommendde Fredag Aften kl.9."