Dirigent Håkon R.Sødal


Håkon R. Sødal (f.1957) overtok som dirigent for Handelsstandens Sangforening i august 2014. Johan Varen Ugland hadde da dirigert koret i 24 år.

Sødal er lektor-utdannet, med eksamener fra Universitetet i Oslo (musikk og pedagogikk), Menighetsfakultetet (teologi), Høyskolen i Agder (ledelse) og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (kulturminnerett). Sødal er for tiden  organist i Finsland og Greipstad, og bor i Mandal - sammen med sin kone, Gro, som er lærer i grunnskolen.