Kristiansand Janitsjar

krsjpop.jpg


Kristiansand Janitsjar ble startet 1.1.90 , og er i dag et relativt stort korps med ca 50 musikanter av varierende alder. Dirigent er Harald Rødal, musikkmajor og tidligere daglig leder av Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet (FMKS).

Høst 2006, 2007 og 2008 arrangerte KHSF og Kristiansand Janitjar høstkonsert i Sigurd Lie’s sal i Musikkens Hus i Kristiansand.

 

 

 

 

1130947164.jpgAgder Orkesterforening

I flere år har Kristiansand Handelsstandens Sangforening i samarbeid med Agder Orkesterforening arrangert høstkonsert i Sigurd Lie’s sal, i Musikkens Hus i Kristiansand.